Golfklubber i Danmark

This item was filled under [ Artikler ]

I løbet af en periode på blot 15 år er golfsporten vokset fra at være det tiende største specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund til at være det næststørste forbund. Væskten for golf ser ud til at fortsætte, da der før den økonomiske krise blev anlagt golfbaner på dansk jord som aldrig før. I 2006 var der således 35 nye golfbane-projekter og mange nye golfklubber på forskellige stadier i Danmark. Sammenligninger man med udlandet i samme tidsperiode var f.eks. 5,4 pct. af den svenske befolkning medlem af Svenska Golfförbundet i 2006 alt imens alene ca. 2,5 pct. af den danske befolkning var medlem af det tilsvarende danske golfforbund Dansk Golf Union (DGU). I Nordamerika er golf endnu større. I år 2005 anslog man, at ca. 27 mio. personer spillede golf i USA, og i Canada spillede næsten 15 pct. af befolkningen golf.

Tagged with: [ , , , ]
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.