Ledigheden faldt i februar 2011

This item was filled under [ Korte nyheder, Økonomi ]

Den danske bruttoledighed er faldet i februar med 2.900 personer ift. januar 2011, hvilket betyder, at der var 163.000 danske bruttoledige i februar. Hermed er antallet af ledige i pct. af arbejdsstyrken faldet til 6,0 pct. I et lidt længere tidsperspektiv er der således nu 4.000 færre bruttoledige end for tre måneder siden. Tallene er omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving. (kilde: Danmarks Statistik). Oversigt over dagpengesats 2017

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.