Nye bevillinger til dansk bio-gas

This item was filled under [ Økonomi ]

Det danske Fødevareministerie uddeler snart 30 mio. kr. til investeringer i biogasanlæg i Danmark. Midlerne skal gå til både nyetablering og udvidelse af eksisterende biogas-anlæg.

Fødevareminister Henrik Høegh (V) har den opfattelse, at midlerne vil gavne landbruget, miljøet og beboerne i landdistrikterne, da især en større del af gødningen fra husdyr bruges til grøn energi.

Henrig Høegh udtalte således: ”Jeg er glad for udsigten til, at vi kan give for 30 mio. i tilskud til en håndfuld fælles biogasanlæg trods de begyndervanskeligheder, man ofte ser ved nye ordninger. Vi vil nu bruge erfaringerne fra denne runde til at gøre ordningen lettere at anvende, så vi for alvor kan få antallet af biogasanlæg til at stige i de kommende år.”

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.